Στην εταιρεία Λυρατζάκης, εκφράζοντας έμπρακτα την ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη περιβαλλοντική μας συνείδηση, ακολουθούμε μια συνεχή πορεία αλλαγής και προσαρμογής με αναπόσπαστο στόχο την προώθηση και επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Σεβόμενοι την φυσική παραγωγή των πόρων, έχουμε υιοθετήσει αειφόρα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης με γνώμονα την ορθολογική χρήση πρώτων υλών και ενέργειας αλλά και την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, προωθούμε την κοινωνική ευημερία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αναπτύσσοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, δημιουργώντας παραγωγικές θέσεις εργασίες και επενδύοντας σε αξίες όπως η υγεία, η ασφάλεια, η ισότητα και η ενότητα.

Ξεκινώντας από το δικό μας σπίτι, χτίζουμε πάνω στις αρχές μας με πίστη και επιμονή ελαχιστοποιώντας καθημερινά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και διεκδικώντας το διαβατήριο για την πράσινη ανάπτυξη.

70%
της ενέργειας που χρησιμοποιούμε προέρχεται απο ανανεώσιμες πηγές
60%
των πρώτων υλών είναι απο ανακυκλώσιμα υλικά
Οι εργοστασιακές μας εκπομπές ρύπων είναι
15 φορές
κάτω απο τα επιτρεπόμενα όρια
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις μας είναι κορυφαίας ενεργειακής απόδοσης

Ο μηχανολογικός μας εξοπλισμός είναι χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και ρύπανσης
Διάθεση υλικών 100% βιοδιασπώμενων
Ανακύκλωση υλικών &
0% χρήση πλαστικών
Εως και 50% μείωση του όγκου απορριμμἀτων
λόγω του μοναδικού μας συστήματος παραγωγής
O στόλος μας αποτελείται από ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Μεσογειακή διατροφή

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών οργάνωσης και παραγωγής

Δεσμευόμαστε για το περιβάλλον